خانم ها؟؟؟

1-می دونین فرق خانمها با آهن ربا چیه؟..... آهن ربا حداقل یک روی مثبت داره

2- خانمها مثل رادیو هستند..... هر چی میخوان میگن ولی هر چی بگی نمی شنوند

3- خامنها مثل چسب دوقلو هستند.....اگه دستشان با گوشی تلفن مخلوط شد دیگه باید سیم تلفن را برید

4- خانمها مثل رعدوبرق هستند ..... اول برق چشماشون میرسه بعد رعد صداشون

5- خانمها مثل لیمو شیرین هستند..... اول شیرین هستند ولی بعد تلخ میشن

6- خانمها مثل گچ هستند ..... اگه چند دقیقه مدارا کنید چنان سفت و سخت میشن که دیگه حالتی نمی گیرند.

7- خانمها مثل کنتور برق هستند..... هر چند سال یکبار عدد سنشون صفر میشه

8- چرا خانمها نمی توانند نقشه بخوانند/ ..... برای اینکه فقط ذهن مرد هستش که میتونه تجسم و درک کنه که یک کیلومتر با یک سانتی متر نشون داده شده

9- خانمها مثل اینترنت هستند.... از هر موصوعی بک فایل اطلاعاتی دارند

10- خانمها مثل فلزیاب هستند ..... از نزدیک طلافروشی که رد میشن عکس العمل نشان میدن

11- خانمها مثل موبایل هستند هر موقع کار مهم دارید در دسترس نیستند.